Lespraktijk

 

René geeft euphonium- en tromboneles met als doel koperblazers te helpen hun spel te verbeteren om zodoende het plezier in muziekmaken te vergroten.

Aan bod kunnen komen:

- Embouchure

- Ademhaling

- Klank/toonvorming

- Techniek

- Muzikaliteit

- Waar u zelf aan wilt werken

 


 

Embouchure

 

 

Onder embouchure verstaan we: de onderlinge samenwerking van de mond- en gezichtspieren met als doel om met de lippen de luchtkolom in trilling te brengen. Ieder mens is echter uniek en het embouchure wordt daarom mede bepaald door persoonlijke eigenschappen zoals: de vorm van de mond, de kaakstand, het gebit (de stand van de tanden) en de gezichtspieren. Al vanaf zijn studieperiode heeft René een grote interesse gehad in het embouchure en heeft hij niet alleen geprobeerd zijn eigen embouchure sterker, flexibeler en bedrijfszekerder te maken door het doen van specifieke oefeningen, maar ook dat van leerlingen. Op deze manier heeft hij gezocht naar ideale omstandigheden voor het vormen van een mooie toon en controle over het hele bereik.

 

Embouchureproblemen zijn meestal (niet altijd) te verhelpen (voorkomen is nog beter). Daarvoor is inzicht nodig in hoe het embouchure werkt. René heeft het in zijn carrière als muzikant en trombone- en euphoniumdocent altijd een uitdaging gevonden om de problemen die koperblazers op dit gebied tegenkomen, proberen op te lossen. Het heeft hem in het gevoel versterkt dat het van groot belang is te weten wat er precies gebeurt in de mond en met de lippen en hoe dit proces om een mooie, stabiele toon te creëren, te optimaliseren.